ÚTKÖRNYEZETI, OBJEKTUMSZINTŰ 3D TÉRADATBÁZIS DINAMIKUS REKONSTRUÁLÁSA ELOSZTOTT JÁRMŰFEDÉLZETI MULTISZENZOROS RENDSZERREL
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00058
Támogatás összege: 641 377 574 Ft, azaz hatszáznegyvenegymillió-háromszázhetvenhétezer-ötszázhetvennégy forint
Támogatás mértéke (%-ban): 76.74 %
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tagok:
  1. Optimal Optik Kft.
  2. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet
  3. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt során saját fejlesztésű járműfedélzeti érzékelő és feldolgozó hardvereszközt hozunk létre és azzal multiszenzoros felvételek előállítását és feldolgozását végezzük abból a célból, hogy rekonstruálni tudjuk az útkörnyezet pontos, objektumszintű, aktualizált háromdimenziós reprezentációját és ezt egy folyamatosan frissülő téradatbázisban tároljuk. Fontos elv az elosztott működés, a felvételek készítése és feldolgozása több járműből, közösségi alapon történik. A sűrű mintavételezés biztosítja az előállított téradatbázis robusztusságát. A projekt fő technológiai újításai a következő területeken történnek: járműfedélzeti szenzortechnológia, gépi látás, térinformatika, elosztott működésű rendszerek. A projektben résztvevő tagok kiemelkedő szakértői az egyes részfeladatoknak és a jelenlegi összeállításban képesek a fenti technológiai újításokat megvalósítani. Még ebben az évtizedben várható a vezető nélküli járművek közúti forgalomban való megjelenése. Ez egy erős paradigmaváltást generál a járműiparban. Új piaci rések nyílnak, melyekbe a megfelelő technológia birtokában a kisebb, innovatív szereplőknek is van lehetőségük belépni. Jelen projektben kialakított hatékony együttműködési rendszerben olyan know-how-t kívánunk létrehozni, mely képes belépni ebbe a résbe.
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.06.30.

K+I+F AZ ITQS KFT-NÉL

Projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00074
Támogatás összege: 198 150 069 Ft, azaz egyszázkilencvennyolcmillió-egyszázötvenezer-hatvankilenc forint
Támogatás mértéke (%-ban): 65,33 %
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tag: MPM Research Kft.
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt során forgalomtechnikai objektum detektáló és regisztráló sztereó képrögzítő rendszer járműfedélzeti egységének és feldolgozási eljárásainak fejlesztését kívánjuk megvalósítani vasúti körülmények között a Magyar Államvasutakkal együttműködve.

A pályafenntartás, nyilvántartás területén kívánunk egy olyan komplex rendszert megvalósítani, mely képes detektálni a vasúti pályakörnyezet objektumainak állapotát és jelzéseket adni, amennyiben egy objektum javításra szorul. Ehhez járműfedélzetre telepítünk képfelvevő és képfeldolgozó eszközöket, melyek egy meglévő forgalomtechnikai és pálya téradatbázissal hatékonyan össze tudják vetni a valós állapotokat és eltérés esetén tranzakciókat indítanak. A sztereó képfelvevő elrendezés előnyeit kihasználjuk az objektumok detektálásakor és felismerésekor. A detektált objektumokat „beregisztráljuk” a meglévő, statikus 3D téradatbázisba és eltéréseket keresünk. Ezáltal a vagyontárgyak nyilvántartása és szükség esetén javítása/módosítása egyszerűbbé válik, így a vagyoni károk, személyi sérülések száma redukálható.

A technológia jelenlegi állása már majdnem ott tart, hogy a fenti problémák kezelését automatizáljuk fejlett gépi látás és olcsó eszközök segítségével. Ennek a tudományos bizonytalanság feloldására törekszik ez a projekt. Ezen felül ma már rendelkezésre állnak olyan pontos, 3D-s, objektumszintű, texturált téradatbázisok egy-egy útszakaszról, vagy teljes városról, melyek segítenek az alapprobléma megoldásában.

A járműfedélzetre tömeggyártásban olcsón megépíthető célhardvert, sztereó képi adatrögzítő és feldolgozó rendszert építünk be. Így sok járműbe önkéntes, vagy szabályozott módon kerülhet be az adatrögzítő és feldolgozó egység. A cél az, hogy egy adott pályaszakaszt minél sűrűbben tudjunk mintavételezni és kihasználjuk a sűrű mintavételezés nyújtotta robosztusságot. Így elegendő az objektumdetektálás hatékonyságát nem túl magas szinten tartani, ami a valósidejűségnek kedvez.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.05.


AUTONÓM, DRÓNOKKAL FELÜGYELT, AUTOMATIZÁLT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS ÉPÍTŐIPARI RENDSZER

Projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00124
Támogatás összege: 493 449 467 Ft, azaz négyszázkilencvenhárommillió-négyszáznegyvenkilencezer-négyszázhatvanhét forint
Támogatás mértéke (%-ban): 67.69 %
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tagok:
  1. Ignis Computer Informatikai Kft.
  2. 3E International Kft.
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja, hogy távérzékelés, dróntechnológia és fejlett gépi látás technológiák integrálásával egy olyan komplex megoldást hozzunk létre, amely alkalmas vonalas létesítmények, úgymint közutak vagy közművek és épületek kivitelezésének automatizált műszaki felügyeletére és műszaki ellenőrzésére. A projekt segítségével időt és pénzt tudnak megtakarítani a kivitelező és műszaki ellenőrzést végző cégek, mindemellett az elkészült épületek minőségi javulása is elérhető. Az emberi szubjektivitást kizáró matematikai algoritmusok pontosabb képet adnak a készülő beruházásokról a tulajdonosok és műszaki ellenőrök számára. Ezen felül az emberi élet védelme szempontjából kiemelt fontosságú munkavédelmi folyamatok is javulhatnak. Bármilyen építőipari kivitelezésről legyen is szó, az jellemzően egy komplex, sok függőséggel bíró tevékenység, amelyben nagy szerepe van az ellenőrzési tevékenységnek, hogy az átadandó létesítmény mind a megrendelő (beruházó), mind a jogszabályi (minőségi, élet- és munkavédelmi, környezetvédelmi, stb.) elvárásoknak megfeleljen. Jelenleg ezen ellenőrzési tevékenységek hangsúlyosan emberi erőforrásokra támaszkodnak, amelynek jellemzője az időbeli, mennyiségi és minőségi korlátok, úgyis, mint függőség. A fent említett technológiák integrálásával és ehhez kapcsolódó új ellenőrzési módszertanok, jelenleg még nem létező gépi érzékelés és felismerési algoritmusok, valamint drónvezérlés technológiák kifejlesztésével ezen korlátokat kívánjuk kitolni, hogy egyrészt az ellenőrzéshez kapcsolódó költségek csökkenjenek, másrészt pedig a korai felismeréssel nyerhető minőségjavulást kiaknázható legyen. Jelenleg mind a drón vezérlésben, mind a gépi látásban és feldolgozásban léteznek specifikus megoldások, de az építőipari kivitelezés területén jelenleg csak korlátozott, jellemzően 2 dimenziós és a felmérési szakaszban specifikus területekre alkalmazott megoldások vannak jelen. A projekt olyan megoldás kifejlesztését tűzte ki célul, amely:

– I. olyan ellenőrzési módszertanokra alapul, amelyeket testre lehet szabni különböző ellenőrzési tárgyakhoz, beleértve a műszaki és munkavédelmi területeket

– II. referenciához képest automatikusan képes felismerni az eltérést (gépi látás és mesterséges intelligencia), centiméter pontossággal képes mérni és jelezni az eltéréseket a digitális terv és a valóság között

– III. képes 3 dimenzióban mozogni, akadályokat felismerni és ennek megfelelően szükség esetén módosítani az útvonalat (drón vezérlés)

A tervezett megoldás az építési helyszínre kihelyezett (1) drón állomásból (amely a tárolást és töltést végzi), (2) az érzékelést és adatgyűjtést végző drónokból, valamint (3) a referenciát és a begyűjtött adatok összehasonlító elemzését végző háttér rendszerből áll.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.06.30.

DETECT-EYE
Projekt azonosító száma: EXP2020-NEP-000054
Támogatás összege: 43 896 000 Ft, azaz Negyvenhárommillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint
Támogatás mértéke (%-ban): 50%
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt tartalmának bemutatása: Jelenleg a világpiacon egyedülálló az a szolgáltatás, amelyet az ITQS Kft. nyújt ipari partnereinek, mivel a kifejlesztett rendszer képes a nagykiterjedésű vonalas infrastruktúrák (áram-, vasút-, úthálózat) hibáinak automatikus detekciójára, amellyel jelentős költséget takarít meg partnereinek. A nyújtott szolgáltatás magában foglalja az egyedi szenzor és fedélzeti kamerarendszerek kialakítását, a neurális hálók segítségével az infrastrukturális hibák detekcióját és a meglévő üzleti rendszerekhez történő integrációt.

Jelenleg partneri megállapodásunk van az E.ON csoporttal az áramhálózati felügyelet támogatásának kialakítására, amely a sikeres magyarországi bevezetését követően biztosítja a szolgáltatás kiterjesztését további E.ON országokra. A projekt folyamán a szolgáltatásaink bemutatására és pilot projektek megvalósítására fókuszálunk elsősorban az áramszolgáltatókat, vasút- és úthálózat üzemeltetőket megcélozva a nyugat-balkáni és a közel-keleti régióban.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.