ÚTKÖRNYEZETI, OBJEKTUMSZINTŰ 3D TÉRADATBÁZIS DINAMIKUS REKONSTRUÁLÁSA ELOSZTOTT JÁRMŰFEDÉLZETI MULTISZENZOROS RENDSZERREL
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00058
Támogatás összege: 641 377 574 Ft, azaz hatszáznegyvenegymillió-háromszázhetvenhétezer-ötszázhetvennégy forint
Támogatás mértéke (%-ban): 76.74 %
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tagok:
  1. Optimal Optik Kft.
  2. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet
  3. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt során saját fejlesztésű járműfedélzeti érzékelő és feldolgozó hardvereszközt hozunk létre és azzal multiszenzoros felvételek előállítását és feldolgozását végezzük abból a célból, hogy rekonstruálni tudjuk az útkörnyezet pontos, objektumszintű, aktualizált háromdimenziós reprezentációját és ezt egy folyamatosan frissülő téradatbázisban tároljuk. Fontos elv az elosztott működés, a felvételek készítése és feldolgozása több járműből, közösségi alapon történik. A sűrű mintavételezés biztosítja az előállított téradatbázis robusztusságát. A projekt fő technológiai újításai a következő területeken történnek: járműfedélzeti szenzortechnológia, gépi látás, térinformatika, elosztott működésű rendszerek. A projektben résztvevő tagok kiemelkedő szakértői az egyes részfeladatoknak és a jelenlegi összeállításban képesek a fenti technológiai újításokat megvalósítani. Még ebben az évtizedben várható a vezető nélküli járművek közúti forgalomban való megjelenése. Ez egy erős paradigmaváltást generál a járműiparban. Új piaci rések nyílnak, melyekbe a megfelelő technológia birtokában a kisebb, innovatív szereplőknek is van lehetőségük belépni. Jelen projektben kialakított hatékony együttműködési rendszerben olyan know-how-t kívánunk létrehozni, mely képes belépni ebbe a résbe.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTÉS AZ ITQS KFT-NÉL
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-01091
Támogatás összege: 201 442 103 Ft, azaz kettőszázegymillió- négyszáznegyvenkettőezer- egyszázhárom forint
Támogatás mértéke (%-ban): 50%
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt tartalmának bemutatása: A pécsi telephelyünkön 100m2-es ipari csarnokban infrastruktúrális beruházás keretében teremtjük meg a modern gyártóüzem feltételeit: ipari áramú betáplálás, bővítés történik. A projekt az IKER-hez szükséges eszközök saját gyártását valósítja meg. A fejlett infrastruktúrával ellátott telephely kialakításának köszönhetően létrejön saját gyártókapacitásunk. Az IKER rendszerre piaci tapasztalataink alapján hatalmas igény várható. A kapacitásbővítésnek köszönhetően a piaci igényekre gyorsan, költséghatékonyan tudunk reagálni, növelve ezzel cégünk versenyképességét, piaci potenciálját. A projekt eredményeként elöálló termék többlet-értéke: beszerzésünk eredménye olyan gyártókapacitás megteremtése, amellyel előállított termék a közösségi közlekedésbe könnyen integrálható, önmagában is új, biztonságos megoldás a biciklitárolásra, a közlekedési vállalatok szolgáltatásaival párosítva korszerű megoldás a környezeti terhelés csökkentésére.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

AUTONÓM, DRÓNOKKAL FELÜGYELT, AUTOMATIZÁLT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS ÉPÍTŐIPARI RENDSZER

Projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00124
Támogatás összege: 498 322 690 Ft, azaz négyszázkilencvennyolcmillió-háromszázhuszonkétezer-hatszázkilencven forint
Támogatás mértéke (%-ban): 68.36 %
A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tagok:
  1. Ignis Computer Informatikai Kft.
  2. 3E International Kft.
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja, hogy távérzékelés, dróntechnológia és fejlett gépi látás technológiák integrálásával egy olyan komplex megoldást hozzunk létre, amely alkalmas vonalas létesítmények, úgymint közutak vagy közművek és épületek kivitelezésének automatizált műszaki felügyeletére és műszaki ellenőrzésére. A projekt segítségével időt és pénzt tudnak megtakarítani a kivitelező és műszaki ellenőrzést végző cégek, mindemellett az elkészült épületek minőségi javulása is elérhető. Az emberi szubjektivitást kizáró matematikai algoritmusok pontosabb képet adnak a készülő beruházásokról a tulajdonosok és műszaki ellenőrök számára. Ezen felül az emberi élet védelme szempontjából kiemelt fontosságú munkavédelmi folyamatok is javulhatnak. Bármilyen építőipari kivitelezésről legyen is szó, az jellemzően egy komplex, sok függőséggel bíró tevékenység, amelyben nagy szerepe van az ellenőrzési tevékenységnek, hogy az átadandó létesítmény mind a megrendelő (beruházó), mind a jogszabályi (minőségi, élet- és munkavédelmi, környezetvédelmi, stb.) elvárásoknak megfeleljen. Jelenleg ezen ellenőrzési tevékenységek hangsúlyosan emberi erőforrásokra támaszkodnak, amelynek jellemzője az időbeli, mennyiségi és minőségi korlátok, úgyis, mint függőség. A fent említett technológiák integrálásával és ehhez kapcsolódó új ellenőrzési módszertanok, jelenleg még nem létező gépi érzékelés és felismerési algoritmusok, valamint drónvezérlés technológiák kifejlesztésével ezen korlátokat kívánjuk kitolni, hogy egyrészt az ellenőrzéshez kapcsolódó költségek csökkenjenek, másrészt pedig a korai felismeréssel nyerhető minőségjavulást kiaknázható legyen. Jelenleg mind a drón vezérlésben, mind a gépi látásban és feldolgozásban léteznek specifikus megoldások, de az építőipari kivitelezés területén jelenleg csak korlátozott, jellemzően 2 dimenziós és a felmérési szakaszban specifikus területekre alkalmazott megoldások vannak jelen. A projekt olyan megoldás kifejlesztését tűzte ki célul, amely:

– I. olyan ellenőrzési módszertanokra alapul, amelyeket testre lehet szabni különböző ellenőrzési tárgyakhoz, beleértve a műszaki és munkavédelmi területeket

– II. referenciához képest automatikusan képes felismerni az eltérést (gépi látás és mesterséges intelligencia), centiméter pontossággal képes mérni és jelezni az eltéréseket a digitális terv és a valóság között

– III. képes 3 dimenzióban mozogni, akadályokat felismerni és ennek megfelelően szükség esetén módosítani az útvonalat (drón vezérlés)

A tervezett megoldás az építési helyszínre kihelyezett (1) drón állomásból (amely a tárolást és töltést végzi), (2) az érzékelést és adatgyűjtést végző drónokból, valamint (3) a referenciát és a begyűjtött adatok összehasonlító elemzését végző háttér rendszerből áll.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.